Комментарии на сайте (6204)

Рыбак Эстонии прокомментировалАлликсоо Пауль 5 декабря 2022 в 06:39

Heeringapüügi püügimeistri abi Paul Alliksoo laeva mudelit meisterdamas
0

Рыбак Эстонии прокомментировалАлликсоо Пауль 5 декабря 2022 в 06:38

Помощник мастера по ловле сельди Пауль Алликсоо делает модель корабля.
0

Рыбак Эстонии прокомментировалПисьмо инженера отдела рыбного хозяйства Наркомата рыбной промышленности Эстонской ССР 5 декабря 2022 в 06:30

Письмо инженера отдела рыбного хозяйства Наркомата рыбной промышленности Эстонской ССР в Наркомат рыбной промышленности по вопросам промысла сельди
0

Рыбак Эстонии прокомментировалТамм Фридрих Михайлович заместитель начальника службы главного капитана - Эстрыбпром 08 05 1985 5 декабря 2022 в 06:26

Tamm, Friedrich (12. IX 1924 Novgorodi obl.), eesti kalamajandustöötaja ja kaugsõidukapten. Omandas II maailmasõja ajal Punaarmees radisti eriala, pärast sõda õppis Klaipedas rannasõidu- ja Pärnus kaugsõidutüürimeeste kursustel ning Tallinna Kalandustehnikumis laevajuhtimist. Suunati 1964 tööle Eesti NSV Heeringapüügi Valitsusse ning oli 1976 aastani juhtivalt tegev Eesti ookeanipüügis. Õpetas 1976-78 Kuubas kohalikke kalureid. Hiljem töötas mitmel ametikohal „Eesti Kalatööstuses“, aastast 1988 õppe-treeningulaeval „Korall“. Sotsialistliku töö kangelane (1971), Eesti NSV teeneline kalur (1966). Mereleksikon, 1996
0

Рыбак Эстонии прокомментировалПБ Станислав Монюшко ЭБ-0117 5 декабря 2022 в 06:24

„Stanisław Moniuszko“, Eesti kalapüügibaaslaev, „Fryderyk Chopini“ sõsarlaev, ehitati 1966 Gdanskis. Oli kalavastuvõtu ja töötlemisbaas Atlandi ookeani põhja-, kesk- ja lõunaosa kalapüügipiirkondades.
0

Рыбак Эстонии прокомментировалЭБ-0136 ПБ Фридерик Шопен 5 декабря 2022 в 06:23

„Fryderyk Chopin“, Eesti kalapüügibaaslaev, aastani 1987 veeväljasurvelt Eesti suurim laev (koos sõsarlaevaga „Stanisław Moniuszko“). Ehitati 1963-65 Gdańskis Eesti Kalatööstuse jaoks, peamiseks tööpiirkonnaks Atlandi ookean. Ühe sõukruviga külmruumidega mootorlaev; 13 638 brt, pikkus 165,5 m, laius 21,3 m, jõuseadme võimsus 6250 hj, kiirus juni 15 sõlme, Laevaperes olenevalt reisiülesandest 200-248 inimest. Kuulus tootmiskoondisele Eesti Kalatööstus (üheksakümnendatel RAS Ookean), peale selle erastamist kuulus Kalbur-F'ile. Algul sõitis Nõukogude Liidu, hiljem Eesti lipu all. 1998 müüdi Indiasse vanarauaks.
0

Рыбак Эстонии прокомментировалКорабли Базы рефрижераторного флота с 1966 по 1970 год 5 декабря 2022 в 06:22

Tallinna Külmutuslaevastiku Baas
Tallinna Külmutuslaevastiku Baas, 1964 asutatud ettevõte, mille ülesanne oli kalapüügilaevastiku teenindamine, sellelt kalasaagi vastuvõtmine ja töötlemine. Ettevõttele anti üle kõik Tallinna Ookeanilaevastiku Baasile kuulunud baas-, külmveo- ja külmutustöötlemislaevad, tankerid ning päästepuksiir. 1970 liideti tootmiskoondisega „Ookean“ („Eesti Kalatööstus“). Mereleksikon, 1996
0

Рыбак Эстонии прокомментировалЭБ-0921 ПБ Рыбак Балтики 5 декабря 2022 в 06:21

„Rõbak Baltiki“, kalatöötlemislaev, Eesti suurimaid ookeanilaevu 1972-76, täitis „Eesti Kalatööstuse“ (TK „Ookean“) baaslaeva üleasndeid. Ehitati 1972 Gcanskis; 13 087 brt, DW 10 094 t, L 164 m, B 21,3 m, T 8,1 m, kiirus 14,5 sõlme; 254 kajutikohta. Kõigis 5 lastiruumis (kogumaht 9896 m3) tagasid ammoniaakkülmutusseadmed temperatuuri – 25 oC. Alates 1976 töötas Venemaa Kaug-Idas. Mereleksikon, 1996
0

Рыбак Эстонии прокомментировалРыбак Эстонии - газета ООкеан 1962 по 1970 5 декабря 2022 в 06:18

„Rõbak Estonii“, tootmiskoondise „Eesti Kalatööstus“ („Ookean“) venekeelne ajaleht, ilmus 1962-92 Tallinnas. Hakkas 1990-ndate algul innukalt propageerima impeeriumimeelsust. Lehte saadeti korrapäraselt Eesti ookeanikaluritele. Ilmus 3 korda nädalas, tiraaž üle 3100. Mereleksikon, 1996
0

Рыбак Эстонии прокомментировалСИЕМЕР А., ветеран ЭРПО Океан – 17 03 1973 5 декабря 2022 в 06:17

Siemer, Aksel Kalju (5. I 1932 Pärnu – 13. XI 2012 Tallinn), eesti kaugsõidukapten ja kalamajandustöötaja. Lõpetas 1948 Tallinna merekooli nr 3, töötas madrusena; lõpetas 1951 Pärnus laevajuhtide kursused, töötas kaptenina mitmel mootorlaeval; lõpetas 1960 Tallinna Kalandustehnikumi, töötas seejärel SRTR-tüüpi laevadel vanemtüürimehe ja kaptenina. Oli 1966-70 ja1972-76 Eesti suurimate ookeanilaevade („Stanislaw Moniuszko“ ja „Rõbak Baltiki“) kapten-direktor, 1970-72 Eesti NSV MN Kalamajanduse Valitsuse laevastiku ekspluatatsiooniosakonna juhataja ning 1976-82 „Eesti Kalatööstuse“ peadirektori asetäitja, 1982-87 Senegali Vabariigis NSV Liidu saatkonna atašee ja ühtlasi NSV Liidu Kalamajanduse Ministeeriumi esindaja, 1987-93 Kolhoosidevahelise Projekteerimis- ja Tehnikabüroo juhataja, aastast 1993 RAS „Ookeani“ peadirektori I asetäitja – laevastikudirektor. Essti NSV teeneline kalur (1973). Mereleksikon, 1996
0

Рыбак Эстонии прокомментировалСусский В. капитан - директор 5 декабря 2022 в 06:16

Susski, Vladimir (9. II 1932 Kiiev), eesti kalamajandustöötaja, kaugsõidukapten. Töötas kalanduses alates 1955, alates 1957 ookeanikalanduses. Lõpetas 1960 Tallinna Kalatööstustehnikumi ja 1976 Kaliningradi Kalatööstuse ja Kalamajanduse Tehnikainstituudi. Töötas aastast 1967 suurtel külmutustraaleritel ja 1973-80 Eesti esimese RTM-S tüüpi supertraaleri direktor-kaptenina, oli mitu korda flagmani kohustes. 1984-89 „Eesti Kalatööstuse“ peakapten – meresõiduteenistuse ülem, aastast 1989 õppe-treeningulaeva „Korall“ kapten. NSV Liidu riiklik preemia (1982), Eesti NSV teeneline kalur (1972).
0

Рыбак Эстонии прокомментировалФертиков Петр Павлович 5 декабря 2022 в 05:25

Фертиков Петр Павлович, подполковник медицинской службы в 1982 году

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
0

Рыбак Эстонии прокомментировалФертиков Петр Павлович 5 декабря 2022 в 05:24

Фертиков Петр Павлович, врач супертраулера "Моонзунд" (г. Кейптаун, ЮАР).
0

Рыбак Эстонии прокомментировалФертиков Петр Павлович 5 декабря 2022 в 05:21

Фертиков Петр Павлович, санитарный врач отдела охраны труда и техники безопасности Объединения "Эстрыбпром" в рабочем кабинете (г. Таллин).
0

Рыбак Эстонии прокомментировалАрхаров Сергей Анатольевич 5 декабря 2022 в 05:16

Сергей Анатольевич Архаров родился 30 ноября 1958 г. в г. Клайпеда (Литовская ССР).

В 1975 г окончил 38-ю среднюю школу г. Таллина.

С сентября 1975 по август 1976 гг. работал на судоремонтном заводе Производственного объединения «Эстрыбпром» учеником слесаря, слесарем-судоремонтником.

С сентября 1976 по июль 1981 гг. - учёба в Калининградском Высшем Инженерном Морском Училище по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок».

С августа 1981 по сентябрь 1984 гг. работал в ПО «Эстрыбпром» четвёртым, третьим механиком; с сентября 1984 по январь 1986 гг. - заместитель секретаря Комитета комсомола ПО «Эстрыбпром».

С января 1986 по февраль 1989 гг. - преподаватель Таллинского Мореходного Училища Рыбной промышленности.

С мая 1992 по январь 1996 гг. работал на различных промысловых судах прибрежного флота в г. Таллин; с января 1996 по март 1998 гг. - старший механик АО Jaanivald (Янивальд) г. Таллин; с мая 1998 по июнь 2002 гг. – 2-й механик на судах различных судовлодельцев Испании и Германии; с августа 2002 по июль 2019 г. старший механик на судах различных судовлодельцев Англии и Германии.

С декабря 2019 г. – главный инженер Института.
0

Мария комментируетЧЕРНЯТИН Геннадий Михайлович – 27 07 1989 9 ноября 2022 в 16:47

Светлая память 0

Рыбак Эстонии прокомментировалПБ Академик Павлов 1955 год 26 октября 2022 в 09:22

Получен от США по ленд-лизу. В типизации ММФ СССР сухогруз типа Аргунь.

Тип судна по ЭУ: паротурбоход

Валовая вместимость: 6586 рег.т
Чистая вместимость: 3639 рег.т
Дедвейт: 9310 т

Длина: 125,43 м
Ширина: 16,78 м
Высота борта: 10,64 м
Осадка: 2,76/8,23 м
Скорость: 9,8/10,5/11,9 уз.

Количество грузовых трюмов: 5
Общая вместимость трюмов и твиндеков: 11585 куб.м (киповая), 13729 куб.м (насыпью)

Экипаж: 39 чел.
Запасных мест: 18

Позывной: URBP
Заложено: 03.03.1918
Спущено на воду: 24.11.1918
Построено: 21.02.1919
Списано: 28.09.1973
Утилизировано: 1974
Место постройки: Federal Shipbuilding and Drydock Company США Кирни
Строительный №: 6
Текущее состояние: Изменены учётные данные разделан в СССР
Переименования: The Lambs → 1927 Exporter → 1937 Winona → 02.1945
0

Рыбак Эстонии прокомментировал1й взвод Таганрогской школы юнг. 1948 г. Предоставлено любезно Левокичем В.В. 28 сентября 2022 в 15:59

Только у меня! Больше никому это не нужно, а раньше еще и информация была закрыта т.к. по Конвенции было запрещено детей использовать на войне. Школа юнг Соловецкая всплыла только потому, что Пикуль о ней всем рассказал и историю эту распиарили.
Что я смог, собрать - все здесь.
0

Леонид комментирует1й взвод Таганрогской школы юнг. 1948 г. Предоставлено любезно Левокичем В.В. 23 сентября 2022 в 01:24

Где почитать об истории этой школы юнг? 0

Рыбак Эстонии прокомментировалэлектровоз ВЛ 22м-1847 у перрона станции Калинин 1955 21 сентября 2022 в 07:35

Сие не я придумал - из источников официальных. Вы официальный источник? Можно узнать - кто вы, "Сергей"? Вы железнодорожник практик-эксперт 1937 года рождения, официальный или любитель-историк в области паровозо-электровозо строения? Без обид - просто интересно познакомиться.
0